Eind dit jaar moet blijken of Holwerd aan Zee haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. Om tot dit beslismoment te komen moet er nog veel werk worden verzet. Op 5 juli j.l. bent u daarover bijgepraat in een drukbezochte bijeenkomst in het MFA.

Komende dinsdag 4 oktober is het volgende bijpraatmoment. In een uur praten we u bij over het plan van aanpak om tot dit beslismoment te komen. We kijken met u naar de optimalisaties over een meer natuurlijkere geul, de voortgang omtrent slib, een wel of niet bevaarbare doorgang in de dijk, de gevolgen van dit alles voor- en achter de dijk, het aantal recreatiebedden en de bestemmingsontwikkeling Holwerd aan Zee, vergunningsverlening en financiering. Kortom heel veel zaken die we in een uur met u willen bespreken.

Het is één van de laatste bijpraatmoment met het dorp. Dus mocht u nog prangende vragen en opmerkingen hebben, kom dan vooral langs in het MFA op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur.

Na afloop is er volop de gelegenheid om ook in kleiner comité uw vraag te stellen.