Belangrijke stap gezet herstructureringsplannen Beijertstrjitte

nov 5, 2020 | Algemeen, Het dorp, Nieuws

Thús Wonen heeft plannen om huurwoningen in de Beijertstrjitte te slopen en deze te vervangen door nieuwbouwwoningen. Het gaat hierbij om:
– de sloop van 17 woningen Beijertstrjitte 66 t/m 98. Op deze plek zullen vervolgens 8 levensloopwoningen worden gebouwd (deelgebied 2).
– de sloop van 12 woningen aan de Beyertstrjitte 30 t/m 52. Op deze plek zullen vervolgens 8 levensloopwoningen worden gebouwd (deelgebied 3).
Daarnaast ligt er een plan klaar om bij de Nijhof 8 nieuwe levensloopwoningen te ontwikkelen.

Sociaal Pakket
De afgelopen maanden heeft Thús Wonen diverse gesprekken met de huurders van de woningen aan de Beijertstrjitte gevoerd. Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft op basis van de uitkomsten uit deze gesprekken een positief advies gegeven voor de herstructurering van de woningen in deelgebied 2 en 3. Dit betekent dat de herstructurering door kan gaan en dat het Sociaal Pakket per 1 december in gaat voor de huurders. In dit Sociaal Pakket staan de afspraken die gemaakt zijn om de betrokken bewoners zo veel mogelijk tegemoet gekomen, zoals bijvoorbeeld de verhuiskostenvergoeding en voorrang bij het toewijzen van woningen.

Voor deelgebied 2 eindigt het Sociaal Pakket op 31 januari 2022. Voor deelgebied is de einddatum 31 januari 2023. Bewoners hebben gedurende de periode dat het Sociaal Pakket van kracht is de mogelijkheid om een andere woning te zoeken.

Terug naar de nieuwbouw
Huurders die hebben aangegeven terug te willen naar de nieuwbouw in hun eigen deelgebied, krijgen binnen de periode dat het Sociaal Pakket van kracht is, een wisselwoning aangeboden van Thús Wonen.

De ontwikkeling van de nieuwbouw
Er is nog geen definitief ontwerp van de nieuwbouw voor deelgebied 2 en 3. Huurders die terug willen naar het eigen deelgebied worden betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan. Omdat er nog geen definitief ontwerp is heeft het bestuur van Thús Wonen nog geen akkoord kunnen geven en is er nog geen bouwvergunning aangevraagd, dit zijn stappen die later gaan volgen. Meer informatie over de nieuwbouw bij de Nijhof volgt begin 2021.

Vragen?
Heeft u als omwonende of dorpsgenoot vragen over de herstructurering? Neemt u dan gerust contact op met Leonie Lammers, woonconsulent van Thús Wonen. Leonie is bereikbaar via 0800 5511 511.

 

Geverifieerd door MonsterInsights