Beste belangstellenden van Holwerd aan Zee en Noardeast Fryslân,

Hoe kan een rijk gebied als de Waddenkust last hebben van krimp? De Wadden met al haar charme, Werelderfgoed en de eeuwenoude strijd tegen het water: terpen, kerken, dijken, inpoldering en kweldervorming. Het Noorden heeft het allemaal. De hoogste tijd om dat te laten zien.

En er is veel om te laten zien want er speelt momenteel ontzettend veel!

Miljoenen stromen naar Holwerd, dijken moeten worden verhoogd, we hebben al tien jaar een UNESCO werelderfgoedstatus, 16 miljoen mensen willen nog een keer naar de Wadden, Holwerd aan Zee gaat richting een definitief ontwerp, verzilting, de veerdienst van Ameland gaat op de schop en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er liggen prachtige kansen voor ons gebied, de Waddenkust ontwaakt! Wij nemen u graag mee in onze visie op de toekomst van ons prachtige Waddengebied. We praten u bij over Holwerd aan Zee, de uitdagingen van de pier, koppelkansen met de dijkversterking, de aansluiting met Dokkum aan Zee, de verbinding met Ameland… het komt allemaal voorbij en we horen graag uw reactie.

Praat u mee en bouwen we samen aan een nieuwe toekomst?

 

Z

21 oktober 2019

19:30 – 22:30 uur

MFA ‘De Ynset’
De Morgenzon 7
Holwerd

Z

Programma

19:00 uur
Inloop met koffie en thee

19:30 uur
Welkomstwoord door Hessel Hiddema, voorzitter stichting Holwerd aan Zee

19:32 uur
Opening door gedeputeerde Johannes Kramer

19:37 uur
Presentatie Holwerd aan Zee

Ons Unesco werelderfgoedgebied

Kwartiermakersfase Holwerd aan Zee, stand van zaken
De Waddenkust ontwaakt, nieuwe toekomst, nieuwe horizon

Dorpsvisie Holwerd

Nieuwe Pier Holwerd aan Zee

Nieuwe vervoersconcept naar Ameland

De nieuwe Holwerter Feart

Dokkum aan Zee

Noardeast Fryslân oan See

Verzilting

Living Lab Wadden

Marketing Wadden

Sense of Place

Holwerd aan Zee in 2020

21:30 uur
Afsluiting