Boeren en dorpen rondom Holwert doen oproep aan Friese politiek: steun Holwerd aan Zee!

apr 15, 2024 | Holwerd aan Zee

Dorpen en boeren rond Holwert hebben dit weekend een oproep gestuurd naar de Friese politiek om Holwerd aan Zee te blijven steunen. Zowel de 15 boeren uit het gebied als de bestuursleden van de dorpsbelangen van Raard, Bornwird, Hantum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Holwert en Ternaard onderstrepen het belang voor de toekomst van het gebied. En voor de toekomst van de jongeren in de dorpen en volgende generaties boeren. Gemeenteraad en Provinciale Staten worden gevraagd om koers te houden en verantwoordelijkheid te nemen door schouder aan schouder naast het gebied te blijven staan. Met andere woorden: ‘Oparbeidzje foar Fryslân’.

Leefbaarheid in de dorpen
De dorpen steunen de manier waarop het gebied wordt gepositioneerd en de keuze voor de doelgroep die naar aard en schaal goed past bij het authentieke karakter én de agrarische identiteit van de Waddenkust. De dorpen benadrukken in hun oproep aan de politiek dat de effecten van Holwerd aan Zee ook merkbaar zullen zijn in de dorpen rondom. En erg belangrijk: met perspectief op meer banen en voldoende nieuwbouw in de dorpen. Ander punt waar de dorpsbestuurders op wijzen, is dat Holwerd aan Zee laat zien dat het mogelijk is om samen dingen voor elkaar te krijgen. Een beweging die hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst.

Lees hier de oproep van de dorpen.

Agrarische kansen en belangenbehartiging
De 15 boeren die de oproep richting Provinciale Staten hebben ondertekend, zien Holwerd aan Zee als kans om te kunnen blijven boeren in een leefbaar en aantrekkelijk gebied. Op dit moment stuurt een agrarische afvaardiging via de Werkgroep Landbouw mee in het project, en worden kansen op het gebied van zoetwater, bodemkwaliteit en een efficiëntere verkaveling met deelnemende boeren verder uitgewerkt. Deze Landbouwagenda is onderdeel van Holwerd aan Zee en de positie om mee te sturen wordt gezien als kans om maximaal te profiteren van Holwerd aan Zee.

Lees hier de oproep van de boeren.

Geverifieerd door MonsterInsights