In de Doarpsbel van september hebben we u geïnformeerd over de gesprekken die hebben plaatsgevonden over de overlast die wordt ervaren van (hard rijdende) bussen en zwaar verkeer (vrachtwagens en trekkers) in de Waling Dykstrastrjitte en de Pôlewei. Om mogelijke oplossingen te bespreken gingen wij als Dorpsbelang op woensdagavond 10 november in gesprek met de gemeente en de Provincie Fryslân. Bij dit gesprek waren ook Marla Vernoy, Durk Geertsma en Tineke Veldema aanwezig als bewoners van de Waling Dykstrastrjitte en de Pôlewei.

Tijdens dit gesprek bleek al snel dat Holwerd ook onderdeel uitmaakt van het transitieplan openbaar vervoer Fryslân, dat op 30 maart 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Het transitieplan kunt u vinden www.fryslan.frl/transitieplan. In dit transitieplan wordt de volgende wijziging voor Holwerd benoemd:

Vanaf december 2022 rijden buslijnen 150 en 154 tussen Holwerd en Ternaard via de provinciale wegen N356 en N358. Deze lijnen rijden in Holwerd niet meer door het dorp, op verzoek van een aantal aanwonenden. De halte ‘Stationsweg’ vervalt en de halte ‘De Polle’ verplaatsen we naar de provinciale weg.

Klik op de afbeelding om het kaartje te vergroten.

Geen gevolgen voor dienstregeling
Tijdens het gesprek op 10 november heeft de provincie ons laten weten dat deze wijziging voor de lijnen 150 en 154 geen gevolgen heeft voor de dienstregeling van het openbaar vervoer. Het zelfde aantal bussen zullen over dit traject blijven rijden. Alleen voortaan niet meer door het dorp maar er omheen. We realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor de Fiskwei. Daarnaast zal de halte aan de Pôlewei moeten worden verplaatst. Hoe dit er precies uit zal komen te zien is nog niet bekend. Hierover volgt later meer informatie.

Opmerkingen of vragen?
Dan horen wij graag van u! Stuurt u gerust een e-mail naar info@dorpsbelangholwerd.nl of schuif aan bij de extra algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Holwerd op vrijdagavond 19 november. Deze vergadering zal online plaatsvinden. Aanmelden kan via info@dorpsbelangholwerd.nl.Geverifieerd door MonsterInsights