Hoge opkomst info bijeenkomst Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee heeft afgelopen dinsdag 12 maart circa 75 belangstellenden uit Holwert en omgeving bijgepraat over de stand van zaken rond het project. Uitgelegd is hoe de organisatie voor Holwerd aan Zee eruitziet, inclusief de diverse adviesraden en...

Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee

Op maandag 4 maart vond de tweede bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee. De groep, bestaande uit jongeren tussen de 23 en 32 jaar, heeft bewust gekozen om in Holwerd te blijven wonen en denkt actief mee over de toekomst van het dorp en de...

Gebiedsproces Holwerd aan Zee

Afgelopen woensdag 28 februari zijn ca. 30 boeren uit het gebied geïnformeerd over de kansen die het gebiedsproces rond Holwerd aan Zee met zich meebrengt voor de landbouw. Naast een heldere stand van zaken, gepresenteerd door onafhankelijk projectleider Kees van Es,...