Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter Dorpsbelang en redactie Doarpsbel: Tineke Hoekstra (06-20750887)
Penningmeester: Sandra Tuinier
Secretaris: Anneke van der Hoek (06-51741538) 
Algemeen lid:
 Sytze Aagtjes (06-33936639)
Algemeen lid: Grietje van der Woude (0519-561469)
Algemeen lid: Jurjen van der Meer
Algemeen lid: Douwe-Jan Rozema (06-28532135)

E-mailadressen:
info@holwert.frl
penningmeester@holwert.frl (penningmeester)
redactie@holwert.frl (website)
doarpsbel@holwert.frl (Doarpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

Website

Contactgegevens voor de website

Webmaster: Douwe-Jan Rozema

E-mailadressen:
redactie@holwert.frl – (algemene) informatie website
wonen@holwert.frl – informatie over wonen
bedrijven@holwert.frl – informatie over bedrijven
verenigingen@holwert.frl – informatie over verenigingen

Geverifieerd door MonsterInsights