Contributieverhoging en automatische incasso

jan 16, 2023 | Algemeen

Let op, de contributie voor Dorpsbelang Holwert is per 1 januari 2023 verhoogd van € 8,00 naar € 10,00. De contributie zal zoveel mogelijk worden geïnd via automatische incasso.

Heb jij het formulier voor de automatische incasso nog niet ingeleverd dan ontvangen we deze graag zo snel mogelijk.

Wil je geen gebruik maken van automatische incasso? Vergeet dan niet de eventueel lopende automatische overboeking aan te passen naar € 10,00. Bij deze overboeking graag het juiste lidnummer vermelden (staat op de contributienota).

Tot slot zijn we nog op zoek naar een penningmeester die de taken van Richard Rintjema kan overnemen. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met Richard via penningmeester@holwert.frl.

Geverifieerd door MonsterInsights