De Bazuin Holwerd viert 100-jarig bestaan

nov 1, 2019 | Evenementen, Nieuws

Op zaterdag 30 november viert brassband De Bazuin in Holwerd het honderdjarig bestaan. ’s Middags is er een reünie, ’s avonds een jubileumconcert, in samenwerking met de Friestalige zanger Jelle B.
Oud-leden, oud-dirigenten én de huidige leden mogen zich tot en met 3 november aanmelden voor de reünie. “Mar hiel streng binne wy net mei dy datum”, zegt mede-organisator Tineke Hoekstra er meteen bij.

Het programma voor het concert ’s avonds – zowel reünie als concert zijn in mfa De Ynset – staat nog niet definitief vast, merkt dirigent Johan Postma op. “Wy binne noch yn oerlis mei Jelle B.”, verklaart hij. Maar het voorlopige programma is als volgt: voor de pauze: Jubilare, Steal away, Akropolis, Shallow, Grutsk, Leef!, De jeugd!, Senorita, Als het avond is. Dan volgt een pauze.

Daarna de tweede helft, waarbij De Bazuin en Jelle B. (veel) samen optreden: Bella ciao, Kom van dat dak af, Mooi, Pionier, Woanskip rover, Herman saw the light. Na het concert is het feesttijd voor orkest en publiek, uiteraard met live muziek van Jelle B.

Voorzitter Sije Hoekstra vertelt dat De Bazuin er momenteel goed voorstaat. “Wy hawwe op it stuit in soad jeugdleden. As’t ek de bern meitelst, dy’t by it jubileumkonsert ek meispylje sille, dan sitte wy op 39 leden. Mar der meie altyd mear by, fansels.”

Dirigent Johan Postma weet wel, welke instrumenten hij er het liefst bij zou krijgen: “It leech koper, dus ynstruminten mei lege toanen, lykas trombônes en baritons. Hoe leger de toanen, hoe fetter de klank!”

De huidige leden komen bijna allemaal uit Holwerd, of hebben vanouds in Holwerd gewoond. “in pear wenje no yn oare doarpen, lykas Nijewier, Blije en Feanwâlden”, weet voorzitter Hoekstra.

De Bazuin in Holwerd streeft niet naar perfectie en naar meespelen in de hoogste regionen van de Friese of Nederlandse brassbands, beklemtoont dirigent Postma. “It plezier fan it meiïnoar muzyk meitsjen stiet foarop.”

Bron: Actief Online

Geverifieerd door MonsterInsights