Digitale infoavond resultaten hydrologisch onderzoek getijdenmeer 7 juli 19.30 uur

jul 1, 2021 | Algemeen, Holwerd aan Zee

Voor de werkgroep Landbouw & Zoetwater, van de uitvoeringsorganisatie Holwerd aan Zee, heeft Acacia Water een hydrologisch onderzoek uitgevoerd om de mogelijke effecten van het getijdenmeer op het grondwater en de omgeving in beeld te brengen (bebouwd en ongebouwd). Ook is het effect op de verzilting in het gebied in kaart gebracht. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp van het getijdenmeer vooraf worden aangepast.

Op deze infoavond zullen de eindresultaten worden toegelicht en is er de mogelijkheid om mee te denken over mogelijke maatregelen. We zijn benieuwd naar uw reactie en nodigen u daarom uit voor een digitale informatiebijeenkomst.

 

Wanneer: woensdag 7 juli 2021

Aanvang: 19.30 uur via Zoom

 

De bijeenkomst start met een toelichting op de resultaten van het hydrologisch onderzoek. De situatie nu en de mogelijke effecten bij een getijdenmeer. Hierna is er voldoende ruimte voor uw vragen en aandachtspunten.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de mail info@acaciawater.com. U ontvangt daarna een mail met instructie en link naar de bijeenkomst. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan verzoeken wij u deze alvast via dit mailadres te stellen.

Geverifieerd door MonsterInsights