Dijkdoorbraak vliegwiel voor ‘zilte landbouw’

sep 21, 2019 | Algemeen, Holwerd aan Zee

Zout is een omgevingsfactor waar akkerbouwers aan de Waddenzeekust al eeuwenlang mee werken. Verzilting wordt wereldwijd echter steeds meer als bedreiging gezien. De landbouw wil miljoenenproject Holwerd aan Zee gebruiken om meer inzicht te krijgen. „Een kennisvoorsprong opbouwen.”

Familie Miedema-Jensma runt een akkerbouwbedrijf pal tegen de Waddenzeedijk. Ze verbouwen op 80 hectare suikerbieten, graan en pootgoed. „Stammenteelt in de allerhoogste klasse.” Al meer dan 450 jaar wordt daar op de ‘zeebodem’ landbouw bedreven. „Nu is zout ineens een bedreiging”, stipt Syds Miedema de problematiek aan.

Doorspoelsysteem
Het gebied heeft zo’n veertig jaar geleden bij een grote ruilverkaveling een doorspoelsysteem gekregen, waarmee het zout goed in de hand gehouden wordt. In 2017 was er sprake van wateroverlast. „Dat terwijl Holwerd op één van de hoogste punten in Friesland ligt. Apart dat wij juist hier het water niet weg konden krijgen.” Voor Miedema een teken dat het watersysteem aan groot onderhoud toe is. „De Holwerdervaart is cruciaal voor onze afwatering. Die is afgewaardeerd in klasse en wordt nu minder onderhouden. In 2017 was onze afwatering verstopt.

Of in het gebied sprake is van verzilting, is voor Miedema lastig te beoordelen. „Omdat het moeilijk is om te onderscheiden wat zout- en wat droogteschade is. Bovendien, bij hoeveel zout vinden we dat het te veel is?

Tekst: Agrio
Bron: Akkerwijzer