De Doarpsbel van het eerste kwartaal van 2022 ligt inmiddels bij alle leden van Dorpsbelang Holwerd op de deurmat. Een jubileumjaar want precies 50 jaar geleden, in maart 1972, verscheen het eerste exemplaar van de Doarpsbel.

Het voorwoord van toen:
IEDEREEN TELT MEE
Op een gehouden bestuursvergadering van dorpsbelang is het bestuur op het idee gekomen om, mede naar aanleiding van haar j.1. gehouden jaarvergadering, voorlopig vier maal per jaar en wel eens in dè 3 maanden, het geluid van haar doen en laten kenbaar te maken. Zodoende maakt U kennis met het eerste no. van onze dorpskrant; althans dat hopen wij.

Het blad werd toen het Kontaktblad voor Holwerd e.o. genoemd. Wel werd de oproep gedaan om mee te denken over een nieuwe naam, maar die nieuwe naam kwam er pas in 1998. Op de jaarvergadering van dinsdag 3 maart 1998 werd hiervoor aan de heer M. de Boer uit de Beyertstrjitte een kadobon van f 25,- uitgereikt. Hij bedacht de naam Doarpsbel en gaf daarbij als argumentatie dat vroeger al het nieuws in het dorp door de dorpsomroeper werd rondgebazuind terwijl hij met het klingelen van een grote bel om aandacht vroeg.

In deze Doarpsbel verder geen aandacht voor het 50-jarige bestaan, maar de Doarpsbel van september 2022 zal helemaal in het teken staan van dit jubileum.

Ook de Doarpsbel ontvangen?
Ben je nog geen lid van Dorpsbelang Holwerd en wil je wel de Doarpsbel ieder kwartaal ontvangen? Wacht dan niet langer en meld je aan. Daarmee steun je de werkzaamheden van Dorpsbelang Holwerd, telt jouw mening bij de Algemene Ledenvergadering en ontvang je viermaal per jaar de Doarpsbel. De contributie bedraagt € 8,00 per jaar (vanaf 2023 € 10,00). Je kan je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangholwerd.nl

Geverifieerd door MonsterInsights