Vanmiddag heeft een kleine en sobere herdenking plaatsgevonden bij het monument aan de zeedijk en op de begraafplaats. Op de begraafplaats werd een gedicht voorgelezen door Tjitske van Slooten. Ook zijn er bloemen gebracht bij de Stoffelstien aan de Van Aylvawâl. Namens de gemeente Noardeast Fryslân was wethouder Johan Lammering aanwezig en namens Dorpsbelang Grietje van der Woude. Alie en Pietsje Patrouilje waren namens het 4 en 5 mei comité Holwerd aanwezig.