Dorpsbelang Holwert stuurt open brief aan Provinciale- en Gedeputeerde Staten Provincie Fryslân & College en Gemeenteraad gemeente Noardeast-Fryslân

jan 25, 2023 | Holwerd aan Zee, Nieuws

In een open brief delen wij als Dorpsbelang Holwert onze zorgen over de besluitvorming en de recente ontwikkelingen van Holwerd aan Zee. De brief is verstuurd naar de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het College en de Gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Klik op op onderstaande link om de brief in te openen:
240123 Open brief Holwerd aan Zee – Dorpsbelang Holwert

Als dorp is het nu tijd om te laten zien dat we niet accepteren dat het project Holwerd aan Zee op deze manier onder een dikke laag stof in een bureaula verdwijnt. Kom daarom donderdag massaal naar de bijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk (wel even aanmelden via www.holwerdaanzee.nl). Een ander belangrijk moment om uw steun te betuigen, is tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten op woensdag 1 februari a.s. (19.00 uur) in ons eigen MFA. Laat weten wat u vindt van het advies van Gedeputeerde Staten om de toekomst van onze kinderen met één pennenstreek om zeep te helpen (insprekers vooraf aanmelden bij statengriffie@fryslan.frl).

Geverifieerd door MonsterInsights