Even voorstellen…

Tineke Hoekstra

Voorzitter

Richard Rintjema

Penningmeester

Grietje van der Woude

Algemeen lid

Marjolein Boonstra

Algemeen lid

Anneke van der Hoek

Secretaris

Sytze Aagtjes

Algemeen lid

Douwe-Jan Rozema

Algemeen lid

Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter Dorpsbelang en redactie Doarpsbel: Tineke Hoekstra (06-20750887)
Penningmeester: Richard Rintjema (06-20380680)
Secretaris: Anneke van der Hoek (06-51741538) 
Algemeen lid:
 Sytze Aagtjes (06-33936639)
Algemeen lid: Grietje van der Woude (0519-561469)
Algemeen lid: Marjolein Boonstra (06-22569597)
Algemeen lid: Douwe-Jan Rozema (06-28532135)

E-mailadressen:
info@holwert.frl
redactie@holwert.frl (website)
doarpsbel@holwert.frl (Doarpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd