Eerste adviezen Raad van Advies Holwerd aan Zee

apr 13, 2024 | Holwerd aan Zee

De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan van stichting Holwerd aan Zee. Ze kijkt vooruit, gewapend met kennis, kunde en passie voor ecologische en economische vernieuwing. De leden van de Raad van Advies willen dit unieke burgerinitiatief kracht bij zetten met hun jarenlange ervaring en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische thema’s die van belang zijn voor het welslagen van Holwerd aan Zee.

Leden Raad van Advies
Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit 9 leden, zij zetten zich op persoonlijke titel in voor Holwerd aan Zee:

Een eerste sessie adviezen
Onlangs heeft de Raad van Advies een eerste serie adviezen uitgebracht aan de stichting. De adviezen zijn bedoeld om de stichting in staat te stellen om de regie op Holwerd aan Zee te vergroten en ontwikkelingen te versnellen.

De adviezen gaan over de volgende onderwerpen:
1. De Mienskip centraal binnen de klassieke politieke omgeving
2. HaZ icoonproject van de agenda voor het Waddengebied 2050
3. HaZ Programma aanpak

Naast de adviezen is een feitenrelaas opgesteld. Voor meer info over de Raad van Advies, het feitenrelaas en de adviezen, check: https://www.holwerdaanzee.nl/nieuws/

Geverifieerd door MonsterInsights