De PC fan Holwert Oan See, 2e edysje

Sachte bal partij mei A&B klasse en minimaal 1 frou!

Wannear? Snein 4 juny 2023 10 oere.
Wêr? ’t Keechje te Holwert
Meidwaan? Jou dyn partoer op by Piter v/d Ploeg: 06 12 86 50 64.

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes