Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. Wij zijn er voor alle inwoners en geven samen met de inwoners invulling aan zorg en welzijn nieuwe stijl. We leggen verbindingen en brengen mensen in beweging. Wij hanteren een preventieve werkwijze waarbij we inspringen op signalen van de inwoners. Wij zijn een bindende factor tussen welzijn en professionele hulpverlening. Onze inzet is het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen.

Stichting Welzijn Het Bolwerk werkt snel en adequaat. Door optimaal gebruik te maken van de diensten van Het Bolwerk kunnen vragen op het gebied van welzijn efficiënt worden opgepakt.

Geverifieerd door MonsterInsights