Op zondag 17 februari worden in de Doopsgezinde kerk aan de Stasjonswei films vertoond, die te maken hebben met het dorp Holwerd. De eerste film geeft een beeld van de landbouw rond Holwerd in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De 2de (korte) film is vanuit een luchtballon gemaakt, die over het dorp en omgeving zweefde, dus Holwerd vanuit de lucht gezien.
Landschappen veranderen snel. Zeker met de mogelijke uitvoering van het plan “Holwerd aan Zee” en de daarmee gepaard gaande veranderingen in en om Holwerd kan men stellen, dat de films unieke tijdsdocumenten zijn.

p

De filmmiddag begint om 15.00 uur. De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang.