Financiering nieuwe verlichting Sint-Willibrorduskerk en molen rond

jul 24, 2023 | Algemeen

Het is gelukt! Komende winter wordt de kerk weer verlicht! Ook molen De Hoop wordt voorzien van nieuwe professionele buitenverlichting.

Vorige week liet gemeente Noardeast Fryslân weten dat het college heeft ingestemd met onze subsidieaanvraag. Het gaat hier om een bijdrage van € 15.000 uit het dorpen- en wijkenbudget. Ook ontvingen we bericht van Rabobank over een toezegging uit het Rabobank Coöperatiefonds van € 5.000. Eerder hadden we al een toezegging van € 10.000 van het Iepen Mienskipsfûns ontvangen en een toezegging van € 4.000 van stichting Femme van der Schaaf. Deze laatste 2 fondsen zijn aangeschreven door fondsenwerver Marco Hoogland.

Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân
Als Dorpsbelang ontvangen we jaarlijks een basissubsidie van de gemeente. Daarnaast is er de incidentele subsidie voor leefbaarheid. Hiervoor is geld vrijgemaakt tot en met 2026. In totaal is er per jaar 300.000 euro beschikbaar. Voor de nieuwe verlichting voor de Sint-Willibrorduskerk en molen is deze incidentele subsidie aangevraagd. Als Dorpsbelang kunnen we maximaal 1 maal per halfjaar een aanvraag indienen. Heb jij of heeft jouw vereniging of stichting een initiatief die in aanmerking komt voor deze subsidie? Dan horen wij het graag! Een aanvraag dient door Dorpsbelang te worden ingediend, maar is beschikbaar voor de leefbaarheid in het hele dorp. Meer informatie en de voorwaarden vind je op de website van de gemeente:

Meer informatie subsidie dorpen- en wijkenbudget

De voorwaarden voor de incidentele subsidie voor leefbaarheid vind je op de website van de gemeente in het document ‘Subsidieregeling Dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân‘ vanaf paragraaf 3.

Geverifieerd door MonsterInsights