Geen man overboord: de intentie om Holwerd aan Zee te realiseren is er nog steeds!

okt 13, 2021 | Dorpsbelang, Holwerd aan Zee

Het is u vast niet ontgaan. In de LC en andere media vandaag een bericht over het rapport van Arcadis: ‘Holwerd aan Zee schadelijk en onrealistisch’. Het rapport is -eerder dan de bedoeling was, en zonder toestemming- in de media gekomen. Zowel Dorpsbelang als Holwerd aan Zee betreuren dit zeer. Vanaf het begin van Holwerd aan Zee betrekken we de inwoners van Holwerd en omgeving en informeren we tijdig en transparant. Die kans is ons ontnomen en geeft een deuk in onze manier van werken en communiceren.

Via deze weg willen we u dan ook graag laten weten dat dit rapport vandaag is besproken in de Stuurgroep Holwerd aan Zee. Deze stuurgroep bestaat uit de provincie Fryslân, Stichting Holwerd aan Zee, Wetterskip Fryslân, Vogelbescherming Nederland, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO, Rijkswaterstaat, partijen die de gezamenlijke intentie hebben om het project Holwerd aan Zee te realiseren.

Uit het rapport blijkt dat Holwerd aan Zee technisch mogelijk is. Tegelijkertijd stelt de stuurgroep, mede op basis van het rapport, dat er nog aanzienlijke verbeteringen te realiseren zijn ten opzichte van het plan zoals dat nu door Arcadis is onderzocht. Hierover gaat de Stuurgroep de komende maanden verder in gesprek. Kortom, er is nog geen definitief besluit genomen.

Op 26 oktober organiseren Holwerd aan Zee en Dorpsbelang Holwerd gezamenlijk een informatieavond. Graag nemen we u dan mee in de stand van zaken. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen om 19.30 uur in MFA de Ynset. Aanmelden via https://mgtickets.nl/event/1579.

Geverifieerd door MonsterInsights