Gezamenlijke reactie van Dorpsbelangen Marrum en Holwerd op Transitievisie Warmte Noardeast-Fryslân 2021

nov 24, 2021 | Dorpsbelang, Nieuws

De conceptversie van de Transitievisie Warmte Noardeast-Fryslân 2021 is klaar. In dit rapport geeft de gemeente een eerste aanzet voor een aardgasvrij Noardeast-Fryslân. Samen met Dorpsbelang Marrum hebben we via een brief gereageerd op het rapport van de gemeente.

Brief
In onze brief benoemen we onze zorgen over het feit dat de visie van de mogelijkheid uit gaat het gas vanuit de mestvergister te benutten voor de verwarming van woningen. Ons verzoek aan de gemeente is om gelijktijdig aan het vaststellen van de warmtevisie de randvoorwaarden voor stank en geluid van biovergisters te concretiseren. Dit is iets wat nu ontbreekt in het beleid. Door gezamenlijk met dorpsbelang Marrum het gesprek aan te gaan met de gemeente over de transitievisie Warmte hopen we de impasse rondom het dossier ‘Mestvergister’ te doorbreken.

Raadsvergadering 2 december
Tijdens de raadsvergadering van 2 december zal de Transitievisie Warmte worden besproken. Onze brief zal dan ook worden behandeld. Door op de link hieronder te klikken kunt u de brief, het rapport en het raadsvoorstel inzien:

Bijeenkomst live volgen
De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Meer informatie
Meer informatie over de raadsvergadering en de volledige agenda kunt u vinden via: Agenda noardeastfryslan – It Beslút donderdag 2 december.

Geverifieerd door MonsterInsights