Grote restauratie Noordfriese molens De Hond en de Miedemûne

feb 22, 2019 | Algemeen

Restauratie Noordfriese molens de Hond en Miedemûne gaat van start. Bij het herstelwerk worden onder meer de rieten kappen en delen van de velden opnieuw gedekt, de wieken van de Miedemûne, door houtrot en betonrot aangetaste onderdelen vervangen en voeg- en pleisterwerk hersteld. Bovendien wordt de pellerij van koren- en pelmolen de Hond gerestaureerd.
Stichting de Fryske Mole investeert € 330.000 in de restauratie van beide molens. Daarvoor ontvangt zij steun het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Molenfonds en van de Provincie Fryslân.

Het plan voor de restauratie is opgesteld door bureau Van Reeuwijk bouwmeester uit Arum. De Friese aannemers Jellema en De Molenmakers zullen van december 2018 tot de zomer 2019 bij de molens aan het werk zijn.

Restauratie koren- en pelmolen de Hond
De Hond bij Paesens is in 1861 gebouwd als koren- en pelmolen. De molen vermaalde graan tot meel en pelde gerst tot gort. Bijna honderd jaar later raakte de molen ernstig in verval. Daarbij was de rieten bekleding zo vergaan dat regen en wind vrij spel hadden en de constructie door houtrot werd aangetast. Naweeën daarvan doen zich nu nog gelden.
Met de restauratie, die ongeveer een half jaar zal duren, wordt ook de pellerij van de Hond weer in ere hersteld.

Restauratie Poldermolen Miedemûne
De Miedemûne in de Holwerder- en Blijerpolder is gebouwd in 1855. De poldermolen maalde het overtollig water met een vijzel uit de polder. Nog altijd is de Miedemûne reservegemaal voor Wetterskip Fryslân.

p

Meer informatie

Wiepke Schukken
Voorzitter Stichting De Fryske Mole
0517 – 23 46 05
06 – 10 62 93 98