Holwerd aan Zee is nog niet voorbij: tijd voor actie!

jan 24, 2023 | Holwerd aan Zee, Nieuws

Holwerd aan Zee roept Holwerd én omstreken op om in actie te komen. Door draaiende bestuurders is het onzeker of Holwerd aan Zee wel door kan gaan. ONDANKS tien jaar steun van bijna alle politieke partijen. ONDANKS alle positieve onderzoeksrapporten die er nu liggen. ONDANKS de enorme economische boost voor Holwerd en de hele regio. NIEMAND die begrijpt waarom Gedeputeerde Staten het advies voorlegt aan Provinciale Staten om ons dorp en de regio te laten stikken. NIEMAND die dit met geldige argumenten uit kan leggen! Het oordeel ligt nu in handen van de Friese Statenleden en die nemen een besluit, foar ús, ús bern en bernsbern.

Als Provinciale Staten 22 februari a.s. de stekker uit HaZ trekt, dan gebeurt er helemaal niks in het gebied. Dêr is gjin plan B! GEEN investering van meer dan 100 miljoen in het gebied. GEEN private investeringen ter waarde van 70 miljoen euro. GEEN opbrengsten van 166 tot 199 miljoen euro. GEEN recreatie baten in het gebied van 112 miljoen euro. GEEN waardestijging van tientallen miljoenen in de regio, maar een waardedaling. Dit is door meerdere bureaus en experts in rapporten onderbouwd. Het doemscenario – voor wanneer de krimp echt gaat beginnen – laten we niet gebeuren. Dan zijn weer terug bij af. Mar It is noch net oer … Reboelje!!

Om te laten zien dat we dit niet accepteren vragen we u om a.s. donderdag massaal aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk (wel even aanmelden via www.holwerdaanzee.nl). Ander belangrijk moment om uw steun te betuigen, is tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten op woensdag 1 februari a.s. (19.00 uur) in ons eigen MFA. Laat weten wat u vindt van het advies van Gedeputeerde Staten om de toekomst van onze kinderen met één pennenstreek om zeep te helpen (insprekers vooraf aanmelden bij statengriffie@fryslan.frl).

Met alle input uit het gebied, zal Provinciale Staten 22 februari een besluit nemen. Dan gaan we het ware gezicht zien van onze volksvertegenwoordigers en de werkelijke betekenis van het provinciale bestuursakkoord met als titel ‘Geluk op 1’.

Wy fertrouwe op in waarm hert, in koele holle en in earlik beslút’.

Stichting Holwerd aan Zee