Het jaar van de terugkeer van het DNA van Holwerd aan Zee. Het jaar dat Holwerd aan Zee niet is afgeschaald maar juist is opgeschaald en op alle fronten sterker uit de strijd is gekomen. Dit is te danken aan onze partners die wel inzien dat de ‘doorbraak voor mens en natuur’ veel verder gaat dan een gat in de dijk. Hier past een woord voor dank. We merken dat Holwerd aan Zee dichter bij planrealisatie komt en dat de inhoud steeds belangrijker wordt. Feiten en degelijke onderzoeksrapporten zijn nodig om onjuiste beeldvorming te voorkomen (die zo nu en dan vanuit andere belangen wordt gevoed). Vandaar dat dit jaaroverzicht uitgebreid op de inhoud ingaat en daardoor langer is dan voorgaande jaren. Het zij zo.

Samen met de juiste mensen hebben we het afgelopen jaar keihard gewerkt aan de noodzakelijke optimalisatie van het plan Holwerd aan Zee. En met resultaat. We hebben het tij weten te keren met een enorme ecologische plus op de kwelders buitendijks en slib wordt weer gezien als kans voor de toekomst. Ook het economisch perspectief is groter dan voorheen door de verdere uitwerking van de toeristisch-recreatieve positionering van Holwerd aan Zee. We zitten nu qua kosten-baten ruim in de zwarte cijfers en dat is volgens experts uniek voor een gebiedsontwikkeling. Opbrengsten kunnen nog verder oplopen door ‘tûke’ toekomstbestendige keuzes waar we later geen spijt van krijgen.

Klap op de vuurpijl is het historische stuurgroepbesluit van 24 november 2022 om door te gaan met Holwerd aan Zee. We gaan met een tien meter brede doorbraak dwars door de zeedijk en brengen de Wadden terug tot aan het dorp; Holwerd wordt Holwerd aan Zee! We zijn er uiteraard nog niet, maar met het historische stuurgroep besluit, onderbouwd met degelijke onderzoeksrapporten en een positieve kosten-baten analyse, staat Holwerd aan Zee voor de komende jaren weer op het juiste spoor.

Lees het hele jaaroverzicht via deze link.

Geverifieerd door MonsterInsights