‘Holwerd aan zee’ of heel Nederland aan zee?

sep 24, 2019 | Holwerd aan Zee

Als het aan de drie waterschappen in Noord-Nederland ligt, worden zo’n vijftien stukken Waddenzeedijk opgehoogd en verbreed. Het eerste stuk, noordelijk van Delfzijl, is nagenoeg klaar. Daar wordt gewerkt met een ‘dubbele dijk’.

Ook een stukje Waddendijk noordelijk van Holwerd staat op de nominatie om verhoogd te worden. Dit in tegenstelling tot het plan ‘Holwerd aan zee’, dat uitgaat van het weghalen van dat stuk dijk, in combinatie met stukken nieuwe dijk, zodat de Friezen toch ‘droge voeten’ houden. Om uit te vinden wat de beste aanpak is voor dijkversterking, zullen op verschillende stukken dijk ook verschillende methoden worden toegepast. Dan gaat het om de deklagen, zoals klei, gras of verschillende soorten betonblokken. Bekleding met asfalt en met steen wordt ook getest. Maar ook komt er een stuk dijk met ‘voorland’, om hoge golven te breken en de belasting op dijk zelf te verminderen.

Intussen wordt gepoogd het Waddengebied als geheel beter te promoten voor cultuur- en natuurrecreatie. Zie in het filmpje het vraaggesprek met Jan Beekman. Dat werd donderdagmiddag gehouden tijdens een vaartochtje op het Wad bij Holwerd in het kader van de ‘landelijke kustdag’.

Bron: Actiefonline.nl

Geverifieerd door MonsterInsights