Holwerd aan Zee update en opnieuw een open brief

feb 6, 2023 | Holwerd aan Zee, Nieuws

De afgelopen weken waren hectisch. Dat is u vast niet onopgemerkt gebleven. Holwert kwam bijna dagelijks in de pers voorbij. We hebben geprobeerd om u daar zo goed mogelijk in mee te nemen. In dit bericht een korte samenvatting en de laatste stand van zaken.

Vanuit het niets was daar op 17 januari de plotselinge draai van Gedeputeerde Staten. Op 22 november 2022 gaf de meerderheid van de stuurgroep nog een positief advies en gaf aan door te willen met de realisatie voor Holwerd aan Zee. Hoe en waardoor kon dat positieve advies in een paar weken tijd omdraaien naar een negatief advies?

22 februari, beslissing Provinciale Staten
Op 22 februari is het aan Provinciale Staten om voor of tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten te stemmen:
1. Kennis te nemen van het advies van de stuurgroep Holwerd aan Zee de natuurlijke variant verder uit te werken.
2. Omdat de natuurlijke variant substantieel anders is dan het in 2018 gepresenteerde Holwerd aan Zee, de natuurlijke variant niet verder uit te
werken en derhalve de voor de nadere uitwerking van de natuurlijke variant benodigde 1,2 miljoen euro uit de Regio Deal middelen niet beschikbaar te stellen.

Commissievergadering Provinciale Staten
Woensdagavond 1 februari vond de commissievergadering van Provinciale Staten plaats in ons eigen MFA. Statenleden lieten zich informeren over Holwerd aan Zee. Geweldig om te zien hoeveel dorpsgenoten hierbij aanwezig waren en ook hebben ingesproken. En natuurlijk de protestactie van de jeugd; gewapend met spandoeken en fluitjes liepen zij een rondje door de zaal. We hebben op die avond als dorp laten zien dat we de plotselinge draai van Gedeputeerde Staten niet begrijpen en graag door willen met de ontwikkeling van onze regio! De bijeenkomst kan worden terug gekeken via: Vergadering Steatekommisje Byldfoarmjend 01-02-2023 Provinsje Fryslân (notubiz.nl).

In gesprek met statenpartijen
Voorafgaand aan de commissievergadering hadden we als Dorpsbelang en Stichting Holwerd aan Zee al diverse statenpartijen gesproken. PvdA, FNP en GroenLinks kwamen op vrijdagmiddag 27 januari naar Holwert en lieten ons weten fel tegen het advies van Gedeputeerde Staten te zijn. De maandag daarop kwam het CDA naar Holwert. Het CDA heeft nog geen standpunt ingenomen, maar wil zich graag goed laten informeren voor zij een standpunt innemen. Opnieuw een goed gesprek.

Raadsvergadering 2 februari Kollum
Na de commissievergadering van Provinciale Staten op woensdag 1 februari zijn we doorgereisd naar de gemeenteraadsvergadering in Kollum op donderdagavond 2 februari. Raadsleden werden op deze avond geïnformeerd over de laatste stand van zaken en er werd een toelichting gegeven op de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Daarnaast hebben we ook hier als Dorpsbelang ingesproken.

Na woensdag waren we enthousiast en hadden we hoop, maar helaas werd dat donderdagavond allemaal weggenomen. Verantwoordelijk wethouder dhr. P. Braaksma was niet aanwezig in verband met ziekte en contactwethouder van Holwert met ‘mienskip’ in zijn portefeuille, dhr. A.J. Soepboer, was ook niet aanwezig. Daarnaast was de manier waarop de raadsleden zijn geïnformeerd over Holwerd aan Zee gekleurd, negatief en niet het juiste verhaal. Woensdag deed Provinciale Staten nog de oproep richting de gemeente om zich uit te spreken en een standpunt in te nemen voor 22 februari. Helaas moeten wij na donderdag concluderen dat wij er weinig vertrouwen in hebben dat dat standpunt er op korte termijn gaat komen en dat de Gemeenteraad gedwongen wordt om het besluit van Provinciale Staten te volgen. Raadsvergadering gemist? Terug kijken kan hier: Agenda noardeastfryslan – It Petear donderdag 2 februari 2023 19:30 – 21:30 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Dorpsbelang Holwert verstuurt opnieuw open brief
Naar aanleiding van deze raadsvergadering hebben we opnieuw een open brief verstuurd. Dit keer naar het College en de Gemeenteraad van gemeente Noardeast-Fryslân. Een kopie van de brief is verstuurd naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân. Klik op de link hieronder om de brief te openen:03022023 Open brief Holwerd aan Zee 2- Dorpsbelang Holwert.

Vervolg

  • 15 februari, 19.00 uur – Provinciehuis Leeuwarden – vergadering Steatekommissje Oardielfoarmjend
    Yn in oardielfoarmjende kommisje geane fraksjes mei inoar yn debat oer in beskaat ûnderwerp. Sa komme se te witten wat de oare partijen fan it ûnderwerp fine en kinne fraksjes mooglike moasjes en amendeminten oankundigje. Publyk is wolkom, mar meiprate of ynsprekke kin net. De gearkomste is iepenbier en fia de livestream te folgjen.
  • 22 februari, 10.00 uur, Provinciehuis Leeuwarden – Vergadering Provinsjale Steaten
    Yn de plenêre gearkomste fan PS wurde debatten fierd en ek de besluten nommen. Der wurdt net allinne oer útstellen stimd, mar ek oer de yntsjinne moasjes en amendeminten. De PS-gearkomste hat ek in frage-oerke, wêryn’t PS-leden fragen stelle kinne oer aktuele ûnderwerpen. Understeande wurklist is earst dan definityf as dy yn de gearkomste fêststeld is. De folchoarder likegoed as de ûnderwerpen kinne noch feroarje. De gearkomste is iepenbier en fia de livestream te folgjen.

Ook benieuwd naar de stukken die aan de statenleden beschikbaar zijn gesteld?
MKBA Holwerd aan Zee vergelijking van twee natuurlijke planvarianten
PS-stuk Holwerd aan Zee
Toeristisch recreatieve positionering Holwerd aan Zee

Geverifieerd door MonsterInsights