Holwerd aan Zee binnendijks van start!

Holwerd aan Zee binnendijks van start!

Beginnen met wat mogelijk is Na 11 jaar van intensieve voorbereiding heeft de stuurgroep Holwerd aan Zee op 12 juni jl. bevestigd dat het plan op alle fronten goed is onderzocht en vele kansen biedt. De uitgevoerde onderzoeken wijzen erop dat het plan ecologisch en...

Eerste adviezen Raad van Advies Holwerd aan Zee

Eerste adviezen Raad van Advies Holwerd aan Zee

De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan van stichting Holwerd aan Zee. Ze kijkt vooruit, gewapend met kennis, kunde en passie voor ecologische en economische vernieuwing. De leden van de Raad van Advies willen dit unieke burgerinitiatief kracht bij zetten...

Hoge opkomst info bijeenkomst Holwerd aan Zee

Hoge opkomst info bijeenkomst Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee heeft afgelopen dinsdag 12 maart circa 75 belangstellenden uit Holwert en omgeving bijgepraat over de stand van zaken rond het project. Uitgelegd is hoe de organisatie voor Holwerd aan Zee eruitziet, inclusief de diverse adviesraden en...

Geverifieerd door MonsterInsights