Op de dag van de bouw is afgelopen zaterdag bij Holwerd een nieuwe brug geplaatst. De brug verbindt het dorp, via de Nije Púndyk, met de kwelders van Staatsbosbeheer. Aan de noordkant van de brug komt  binnenkort het eerste kunstwerk van Sense of Place bij Holwerd te staan.  De wandelroute wordt komende zomer nog aantrekkelijker door bloemrijke akkerranden.

De brug is met hulp van Staatsbosbeheer, de gemeente Dongeradeel, Dorpsbelang Holwerd en Sense of Place, tot stand gekomen. Ook studenten van het Nordwin College en de werkgroep Holwerd aan Zee hebben een bijdrage geleverd. De nieuwe brug  zal nog voor de zomer nog officieel in gebruik worden genomen

Probleem is dat de brug nog geen naam heeft. Hiervoor roept dorpsbelang Holwerd dan ook de hulp in van de ‘mienskip’. Suggesties kunnen t/m 17 juni worden ingeleverd bij de Coop Verbeek of via info@dorpsbelangholwerd.nl.

Geverifieerd door MonsterInsights