Hydrologische effecten getijdenmeer Holwerd aan Zee bekend

jul 8, 2021 | Holwerd aan Zee, Nieuws

Afgelopen maanden is in opdracht van de samenwerkende partijen onderzoek gedaan naar de hydrologische effecten van het getijdenmeer van Holwerd aan Zee. Dit is een onderzoek naar de effecten op het grondwater en de verzilting in de omgeving.
Uit de modelberekeningen blijkt dat aan de oostzijde van het meer brak tot zout water binnendringt in enkele landbouwpercelen. Aan de dorpszijde wordt een daling van de grondwaterstand verwacht.
Tegelijk concluderen de onderzoekers van Acacia Water dat er voldoende maatregelen zijn om de te verwachten effecten tegen te gaan. De volgende stap is om de maatregelen, uit alle lopende en afgeronde onderzoeken, uit te werken op detailniveau voor het definitieve ontwerp van het getijdenmeer.
De onderzoeksresultaten zijn 7 juli jl. gepresenteerd aan het gebied. De presentatie is terug te zien op de website www.holwerdaanzee.nl.