Inwoners Holwerd denken massaal mee over wonen

mrt 16, 2021 | Algemeen, Nieuws

Ruim 500 inwoners van Holwerd hebben de enquête woonbehoefte ingevuld. Zowel op papier als online hebben Holwerders massaal hun mening gegeven en wensen kenbaar gemaakt op het gebied van wonen in Holwerd.

‘We kunnen nu al spreken van een geslaagde enquête en zijn onder de indruk van de grote betrokkenheid en mienskipsin’ zegt Richard Rintjema van de werkgroep wonen van Dorpsbelang Holwerd. En elke dag komen er nog binnen. De opbrengst van de enquêtes wordt de komende tijd verwerkt en zijn een belangrijke basis voor de woonvisie van het dorp.

We hebben de ambitie om een woningvoorraad te realiseren die aansluit bij de woningbehoefte en een levensloopvriendelijk Holwerd voor jong en oud te realiseren aldus Rintjema. De resultaten worden gepresenteerd aan het dorp, gemeente Noardeast-Fryslân en andere belangrijke stakeholders zoals woningcorporatie Thus Wonen.

De volgende stap is om naast de wensen van de Holwerders de dynamiek van de woningmarkt en belangrijke ontwikkelingen zoals demografische verschuivingen in kaart te brengen zodat we als Holwerd de veranderende woningmarkt goed kunnen inschatten. We doen dit niet alleen en maken gebruik van deskundigen op dit gebied.

De resultaten worden omgezet in concrete acties zoals het maken van een plan voor nieuwbouw en een herbestemmingsplan voor grote panden die op korte termijn leeg komen te staan. Het dorp gaat experimenteren met nieuwe vormen van wonen voor bijvoorbeeld jongeren of levensloopbestendig (ver) bouwen voor ouderen, al of niet in woongroepen en in combinatie met zorg.

Naast de werkgroep wonen wordt dan ook een werkgroep zorg in het leven geroepen. Holwerd wil hiermee invulling geven aan de opgestelde woonvisie van gemeente Noardeast-Fryslân en anticiperen op de heersende krapte op woningmarkt.

Geverifieerd door MonsterInsights