Kadewerkzaamheden aan de Veerdam in Holwerd

jan 3, 2022 | Algemeen

Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag 10 januari tot en met 13 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op en aan de veerinrichting Holwerd. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de stalen damwanden aan de noordwestzijde van de Veerdam.

Hinder
De werkzaamheden leveren geen hinder op voor de veerdienst Holwerd – Ameland en Arriva buslijnen 166 en 660. Voor overig scheepvaartverkeer ontstaat enige hinder. Hiervoor zijn tijdelijk, passende maatregelen getroffen en afgestemd met de gebruikers. Het gedeelte van het terrein aan de kop van de pier wordt afgezet en zal gedurende deze periode niet toegankelijk zijn voor publiek. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de veerinrichting in Holwerd en geeft opdracht voor deze werkzaamheden. De combinatie De Boer & De Groot/SPIE Nederland/Jansma Drachten bv voert de werkzaamheden namens Rijkswaterstaat uit.

Geverifieerd door MonsterInsights