Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee

sep 6, 2019 | Het dorp, Holwerd aan Zee, Nieuws

In navolging op de brief “Selectie Regio Deals” (Kamerstuk 29 697, nr. 56) van 16 november 2018 biedt minister Schouten de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.
Het Rijk en diverse partijen werken samen aan de Regio Deal Noordoost Fryslân en Holwerd aan Zee. Dit document bevat de overeenkomst tussen alle betrokken partijen en de afspraken die zijn gemaakt.
Geverifieerd door MonsterInsights