Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee gestart

nov 4, 2023 | Holwerd aan Zee, Nieuws

De startvergadering van de Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee was een aangename en zeer nuttige bijeenkomst. De klankbordgroep, die afgelopen maandag voor het eerst bijeenkwam, bestaat uit jongeren die er bewust voor kiezen om in Holwert te blijven wonen en een toekomst op te bouwen. Dit maakt de inbreng uit de groep bijzonder belangrijk voor de verdere planuitwerking van Holwerd aan Zee. Daarnaast is het voor de stichting heel verfrissend om van de groep te horen hoe tegen bepaalde onderdelen van Holwerd aan Zee aangekeken wordt.

De Klankbordgroep Jongeren kan de stichting gevraagd en ongevraagd voorzien van advies. Andersom kan de stichting bepaalde project- en programmaonderdelen bespreken en discussiepunten voorleggen. “Net allinnich om de koers te bepalen mar ek om tunnelfisy foar te kommen”, aldus Hessel Hiddema, voorzitter van de stichting.

De Klankbordgroep Jongeren past net als de Raad van Advies bij de professionaliseringsslag van de stichting. De Raad van Advies, die in november voor de tweede keer bijeenkomt, is een zeer gemotiveerde groep toonaangevende experts op het gebied van o.a. (inter)nationale complexe (infrastructuur)projecten. Omdat Holwerd aan Zee steeds dichterbij uitvoering komt, is deze gebundelde kennis van de RvA en van de jongeren een onmisbare aanvulling voor de stichting.

Geverifieerd door MonsterInsights