Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee roept gemeenteraad op tot actie

apr 4, 2024 | Holwerd aan Zee

De Klankbordgroep Jongeren van Holwerd aan Zee heeft zich nogal verbaasd over de behandeling van Holwerd aan Zee in Provinciale Staten, volgende week 10 april. Op het gevaar af dat de Friese Staten een streep willen trekken door hun toekomst. De verbazing wordt vooral veroorzaakt door het feit dat laatste onderzoeken – waar de Friese Staten zelf om hebben gevraagd– nog niet allemaal zijn afgerond. Ook stoort het de jongeren dat sommige Statenfracties kennelijk denken dat de provincie kan bepalen of het dorp wel of niet door mag gaan met Holwerd aan Zee. Dus dat de fracties voor dit initiatief van onderop op de stoel gaan zitten van het dorp, en indirect op de stoel van de gemeenteraad.

Signaal uit Dokkum
Omdat de commissievergadering van 10 april vreemd genoeg geen ruimte biedt voor inspraak, roepen de jongeren de gemeenteraad op om een duidelijk signaal af te geven richting Leeuwarden. De Klankbordgroep heeft hierbij een lijst aangeleverd van 80 steunbetuigingen van veelal jongeren uit het dorp en omgeving. De klankbordgroep Jongeren hoopt dat de gemeenteraad morgen 4 april een duidelijk signaal uit Dokkum door laat klinken dat Holwerd aan Zee van vitaal belang is voor Holwert en de dorpen in de omgeving.

Marktverkenning geeft vertrouwen
Ondertussen zit het ‘Rapport doorrekening businesscase en marktverkenning Holwert aan Zee’ bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad en hierin komt naar voren dat er voldoende geïnteresseerde ondernemers zijn die willen investeren in de verblijfrecreatie van Holwerd aan Zee. Het gaat hier in potentie om een investering van ca. 40 miljoen euro. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Dat er ook ondernemers zijn die geen belangstelling hebben voor Holwerd aan Zee, stelt de jongeren alleen maar gerust omdat de voorkeur uitgaat naar ondernemers die juist wél passen bij het gebied.

Het statement zoals dat naar de gemeenteraad is gestuurd, is hier terug te lezen.

De marktverkenning en oplegnotitie vind je op de gemeentesite.

De behandeling van Holwerd aan Zee in de Statencommissie van 10 april a.s. (mogelijk met aansluitend een Go/NoGo besluit), is hier terug te vinden op de website van de provincie Fryslân: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/1127718 (punt 3).