Op maandag 4 maart vond de tweede bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee. De groep, bestaande uit jongeren tussen de 23 en 32 jaar, heeft bewust gekozen om in Holwerd te blijven wonen en denkt actief mee over de toekomst van het dorp en de impact van het project Holwerd aan Zee op zowel het dorp als de regio.

Wat de jongeren betreft, mag Holwerd aan Zee meer zichtbaarheid krijgen in het dorp. Bij voorkeur door daadwerkelijk te starten met de aanleg, maar tot die tijd zouden ze graag banners op strategische locaties zien. Deze banners zouden het beeld en de sfeer van Holwerd over een paar jaar kunnen tonen. Ook voor de online zichtbaarheid zijn ideeën aangedragen, omdat Holwerd aan Zee momenteel als redelijk onzichtbaar wordt ervaren op sociale media wat betreft het delen van voortgang.

Tijdens de brainstormsessie over de huidige onderzoeksfase kwam naar voren dat de soms complexe onderzoeksrapporten op een eigentijdse en begrijpelijke wijze toegankelijk moeten worden gemaakt. Dit is van belang omdat er soms misverstanden ontstaan over het plan. De klankbordgroep streeft ernaar dat de gemiddelde Holwerter op hoofdlijnen op de hoogte is van de stand van zaken en het toekomstperspectief voor het dorp en de regio. Hiermee hopen ze meer ambassadeurs te werven en dragen ze graag bij aan dit doel.

Daarnaast willen de jongeren graag inzicht krijgen in de impact van Holwerd aan Zee op het dorp zelf. Ze vragen zich af of het mogelijk is om visueel te maken hoe het dorp eruit zal zien wanneer Holwerd aan Zee is gerealiseerd.

Op de komende bijpraatsessie met het dorp, die gepland staat voor aankomende dinsdag om 20 uur in het MFA zal de klankbordgroep worden voorgesteld.