Ledengroei voor Bibliotheken Noord Fryslân (tegen landelijke trend in)

mei 13, 2019 | Algemeen

Bibliotheken Noord Fryslân biedt een meerwaarde aan de samenleving, zo geven de cijfers van het jaarverslag van 2018 aan. Het grote aanbod aan media, workshops, lezingen en activiteiten in de bibliotheek draagt bij aan de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burger. “Op deze manier willen we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving als geheel”, aldus directeur Paulien Schreuder.

Ruim 200 nieuwe leden in 2018
Geheel tegen de landelijke trend in groeide het aantal leden van Bibliotheken Noord Fryslân in 2018 met ruim 200. “Dat is in deze tijd, en vergeleken met bibliotheken in de rest van Nederland, een bijzonder resultaat”, vertelt Schreuder. “En daar zijn we trots op.”

2500 mensen bezoeken activiteiten in de bieb
De bibliotheek is een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. In 2018 organiseerde Bibliotheken Noord Fryslân 80 activiteiten die 2500 kinderen en volwassenen naar de bibliotheek trok. De jeugdactiviteiten, zoals de voorstellingen rondom Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen zorgde voor 1.500 bezoekers. De activiteiten voor volwassenen, zoals de Boekenbios, Nedersland Leest en het Leden Event met schrijvers als Annejet van der Zijl werden bezocht door zo’n 1.000 personen.

Gratis juridisch spreekuur altijd vol

Ook nieuwe activiteiten konden rekenen op grote interesse. Het juridisch spreekuur dat in 2018 in Bibliotheek Dokkum van start is gegaan, zit elke vrijdagochtend vol. Bij het gratis spreekuur worden veel mensen geholpen of doorverwezen. Ook de aansluiting bij maatschappelijke thema’s voorziet in de behoefte van de inwoners van Noord Fryslân; de lezing over Mantelzorg en dementie in Bibliotheek Dronryp trok een volle zaal en krijgt in 2019 een vervolg.

235 inwoners (digi)taalvaardiger

Bibliotheken Noord Fryslân heeft tien Digi-Taalhuizen. Inwoners van Noord-Fryslân die moeite hebben met lezen en schrijven en zaken regelen via de computer, worden door ervaren vrijwilligers ondersteunt bij taal- en digitale vaardigheden. Daarin wordt samengewerkt met Stichting Lezen & Schrijven, ROC Friesland College, de gemeente en welzijnsorganisaties. Samen met deze partners bereikte Bibliotheken Noord Fryslân 235 laaggeletterden in 2018, 100 meer dan in 2017. “Het bereiken van deze doelgroep blijft een uitdaging en gaat niet vanzelf,” aldus directeur Schreuder. “In 2019 willen we nog verder inzetten op de bewustwording van het bestaan van laaggeletterdheid.

Baan vinden met de bieb

Bibliotheken Noord Fryslân zet sterk in op zelfredzaamheid en participatie van de burger. De animo voor de gratis cursus Kennismaken met de computer was en is nog steeds erg groot. In 2018 volgden 88 inwoners het aanbod van SeniorWeb. Daarnaast volgden 60 cursisten een les op maat. De bibliotheek ondersteunt mensen ook bij het zoeken naar een baan. Naast de Walk & Talk in Dokkum is in 2018 in Harlingen ook begonnen met de Walk & Talk. Dit is een informele bijeenkomst voor mensen die op zoek zijn naar werk. Elke maand ontmoeten gemiddeld zestien werkzoekenden elkaar om te netwerken, kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen aan de oud-deelnemers en gastsprekers.

Jeugdleden moeten omhoog

Kinderen tot achttien jaar zijn helemaal gratis lid van de bibliotheek. Zij lenen in de veertien vestigingen, maar vaak ook op de eigen school. In alle dorpen waar geen bibliotheek is, heeft Bibliotheken Noord Fryslân samen met de school een collectie in het schoolgebouw ingericht. De bibliotheek was in 2018 actief op vrijwel alle basisscholen in Noord-Fryslân, 118 van de in totaal 124 basisscholen. Het aantal jeugdleden van 12 – 17 jaar is in 2018 teruggelopen. “Dit is erg jammer”, geeft directeur Schreuder aan. “We gaan in 2019 ons best doen om het aantal jeugdleden weer toe te laten nemen.

 

Geverifieerd door MonsterInsights