Ondernemers bedrijventerrein denken mee over Holwerd aan Zee

mrt 11, 2024 | Holwerd aan Zee

Bedrijventerrein Lands Welvaren neemt in het ontwerp van Holwerd aan Zee een belangrijke positie in. Daarom zijn de ondernemers afgelopen woensdag 6 maart uitgenodigd om mee te denken over de laatste ontwikkelingen rond Holwerd aan Zee. Onder andere over de parkeeropgave in het gebied, de verkeersafwikkeling en over de noodzaak om de huidige parkeeroverlast aan te pakken. De verkeersonveilige situaties die nu tijdens piekmomenten ontstaan, zouden in de nieuwe situatie meteen moeten worden opgelost, aldus de ondernemers. De noodzaak wordt alleen maar groter wanneer in de toekomst wordt besloten om minder auto’s over te zetten naar Ameland. Dit vraag nu al om slimme ontwerpkeuzes. Overall zijn de ondernemers van Lands Welvaren nog steeds erg enthousiast over Holwerd aan Zee en mag de schop wat hen betreft snel in de grond.

DARKER SKY
De bijeenkomst van woensdag 6 maart was tevens bedoeld om de ondernemers bij te praten over Holwert als demonstratiegebied voor het DARKER SKY – Interreg North Sea Project. Dit project heeft als doel om de biodiversiteit in de Noordzee-regio te verbeteren. Voor Holwerd aan Zee is duisternis mede van belang voor de beleving van de Waddenkust en de positionering van het gebied. Een DARKER SKY begint met bewustwording en betrokkenheid van onderop. Uit het gesprek komt naar voren dat veiligheid op het terrein van belang is, maar de conclusie is ook dat het zinvol kan zijn om het aspect duisternis, nog eens tegen het licht te houden.

Europese samenwerking
De Landmakers van Holwert werken in het DARKER SKY project samen met o.a. Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen, Haven Lauwersoog en de Universiteit van Hamburg. In totaal bestaat het DARKER SKY-team uit 13 projectpartners van universiteiten, nationale parken, havenautoriteiten en gemeenten uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Denemarken. DARKER SKY is een Interreg Noordzeeproject, dat mede mogelijk is gemaakt door provincie Fryslân.

Meer info is te vinden op de projectwebsite: https://www.interregnorthsea.eu/darker-sky.

Geverifieerd door MonsterInsights