Allereerst zal ik mij even voorstellen: mijn naam is Jildau de Wit, 22 jaar en student aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ter afsluiting van mijn studie Sociale Geografie en Planologie moet ik dit semester een scriptie schrijven.

Over het onderwerp hoefde ik niet lang na te denken; Holwerd aan Zee. Aangezien ik redelijk wat familie heb in Holwerd, heb ik het project al vanaf het prille begin op de voet gevolgd. Daarbij is een onderwerp dat goed in het veld van mijn studie past. Voor mijn scriptie wil ik onderzoeken of het project ook invloed heeft gehad op de band die de inwoners van Holwerd met het dorp voelen; de zogenaamde ‘sense of place’. Dit leek mij een interessant onderzoeksgebied omdat de krimp en verpaupering, dat Holwerd jarenlang domineerde, heeft plaatsgemaakt voor een verwachtingsvolle, dynamische sfeer en een opleving in de lokale huizenmarkt. Mijn verwachtingen zijn dat het project Holwerd aan Zee hier flink invloed op heeft gehad.

Ik ga komend weekend zelf met enquêtes op pad in Holwerd, maar mijn doel is om zoveel mogelijk respondenten te verzamelen om zodoende een zo betrouwbaar mogelijke uitkomst te krijgen. Daarom is de enquête ook online in te vullen.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts een kleine vijf minuutjes!

Met vriendelijke groet,

Jildau de Wit

Jildau de Wit