Onze penningmeester Richard Rintjema heeft besloten om zijn zittingsperiode in het bestuur van Dorpsbelang Holwert niet te verlengen. Hierdoor is de functie van penningmeester vacant.

Ondanks diverse oproepen op de website en op social media, en het benaderen van diverse kandidaten, zijn we er tot op heden nog niet in geslaagd een opvolger te vinden.

Mochten we er niet in slagen vóór de algemene ledenvergadering op 11 april een nieuwe penningmeester te vinden, dan rest ons helaas geen andere optie dan onze (eenvoudige) administratie bij een administratiekantoor of accountantskantoor onder te brengen.

De jaarlijkse kosten kunnen dan oplopen tot ongeveer 2.500 euro. Dit moeten we als vereniging niet willen! Dit geld is toch véél beter te besteden?

Dus hierbij een herhaalde oproep: lijkt het je leuk om je in te zetten voor Holwert, en heb je affiniteit met administraties en ben je cijfermatig aangelegd? Neem dan contact op met de voorzitter, of één van de overige bestuursleden van Dorpsbelang.

ALVAST BEDANKT, WE REKENEN OP JE!!

Bestuur Dorpsbelang Holwert

Sytze Aagtjes
Marjolein Boonstra
Anneke Dijkstra-van der Hoek
Tineke Hoekstra
Richard Rintjema
Douwe-Jan Rozema
Grietje van der Woude

Geverifieerd door MonsterInsights