Richard Rintjema ontvangt Holwerter Roek

apr 16, 2023 | Het dorp, Nieuws

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang Holwerd van 11 april jl. is Richard Rintjema uitgeroepen tot Holwerter Roek 2022.

De Holwerter Roek is in het leven geroepen om een vrijwilliger (of een groep vrijwilligers), die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor Holwert, namens het dorp in het zonnetje te zetten.

Die eer was deze keer dus voor Richard Rintjema die, vaak als penningmeester, heeft gefungeerd in verschillende verenigingen en stichtingen.

Zo was hij jaren actief in het bestuur van VV Holwerd, zowel als bestuurslid, penningmeester én als voorzitter; was hij één van de initiatiefnemers voor de Dorpsreünie in 2010; en was hij bestuurslid bij Dorpsbelang, met als nevenfunctie de projectgroep wonen (u kent vast nog wel de grote woon-enquête van 2021).

Toen de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd een paar jaar geleden bestuur loos dreigde te raken is Richard ook daar ingestapt, met als belangrijk wapenfeit de actie schoon schip op het haventerrein.

Ook is hij lid geweest van de medezeggenschap van de Ploos van Amstelskoalle.

Verder was Richard achter de schermen actief bij verschillende initiatieven en activiteiten in Holwert, zoals ‘Hotel Holwerd’ en de ‘Nachtkuier’.

Vanwege zijn inzet werd hem de Holwerter Roek uitgereikt, een wisseltrofee die in 2010 is gemaakt door Hans Jouta.

Verder kreeg hij een oorkonde, de zilveren Roek-speld en uiteraard bloemen.

Namens het hele dorp: Bedankt Richard!

w.g. rector magnificus
genootschap Corvus Frugilegus

 

Geverifieerd door MonsterInsights