Ridderbeelden terug in Willibrorduskerk Holwerd

mrt 7, 2019 | Agenda, Evenementen

Op 29 maart worden de de ridderbeelden in de Sint Willibrorduskerk van Holwerd onthuld door Kris Callens, directeur van het Fries Museum. Tijdens die bijeenkomst is er ook een lezing door Prof. dr. Yme Kuiper over de Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw.
Tien jaar geleden nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de Sint Willibrorduskerk in Holwerd in eigendom over van de Hervormde Gemeente Holwerd. Bij die gelegenheid pleitte algemeen bestuurslid Sytse ten Hoeve voor de terugkeer van de ridderbeelden van de familie Van Aylva naar de kerk waar ze ooit voor gemaakt waren.

Tien jaar na de overname gaat de wens van de op 1 januari 2016 overleden Sytse ten Hoeve in vervulling. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de beide beelden in langdurig bruikleen gekregen van het Fries Museum en laten terugplaatsen in de Sint Willibrorduskerk. 

 

Programma Lezing en Onthulling vrijdag 29 maart 2019

Het officiële gedeelte begint om 15.00 uur, vooraf is er gelegenheid om een kop koffie te drinken
– Welkom door Jan Kersbergen, voorzitter Stichting Alde Fryske Tsjerken

 – Lezing door Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen

 – Onthulling door Kris Callens, directeur Fries Museum, Leeuwarden

 – Hapje en drankje na afloop

Z

Aanmelden

In verband met de catering wordt u verzocht om zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2019 via de secetaresse van Stichting Alde Fryske Ibelien Nienhuis:

 

 

Telefoon: 058 – 2139666
Geverifieerd door MonsterInsights