Sappie Vrieswijk ontvangt Holwerter Roek 2021

apr 13, 2022 | Het dorp, Nieuws

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de ‘mienskip’; de leefbaarheid van een dorp leunt daar zwaar op. Op de ledenvergadering van Dorpsbelang in Holwerd wordt jaarlijks stilgestaan bij één vrijwilliger of een groep vrijwilligers. De keuze wordt bepaald op basis van kandidaten die door dorpsbewoners worden aangedragen. Tijdens de jaarvergadering wordt bekendgemaakt wie zich uiteindelijk het komende jaar ‘Holwerter Roek’ mag noemen. Een titel die een jaar lang vergezeld wordt van de wisseltrofee (gemaakt door Hans Jouta), maar die in Holwerd zelf natuurlijk garant staat voor eeuwige roem.

Dit jaar is de ‘Holwerter Roek’ uitgereikt aan mevrouw Sappie Vrieswijk-Pranger. Sappie is een markante Holwerter die zeer actief is bij activiteiten voor ouderen, zoals Koersbal wat ze al 35 jaar organiseert!! Uiteraard is deze activiteit tijdens Corona stil komen te liggen, maar inmiddels is het weer opgestart en wordt er weer maandelijks gespeeld. Daarnaast is Sappie actief geweest in de buurtvereniging en in de Gereformeerde gemeente. Maar ook buiten eigen dorp heeft Sappie zich ingezet voor de medemens bijvoorbeeld als vrijwilliger bij georganiseerde reizen voor mensen met een beperking en bij meerdere verzorgingscentra in de omgeving. De inwoners van Holwerd hebben Sappie vaak aan de deur gehad met de collectebus, onder andere voor Het gehandicapte kind, het Brandwondencentrum, het Koningin Wilhelmina Fonds en het Diabetes Fonds.

Een terechte nominatie dus en omdat Sappie zelf niet aanwezig kon zijn is voorafgaand aan de jaarvergadering de Holwerter Roek, de oorkonde en de zilveren dasspeld (gemaakt door Ciska Dijkstra) aan haar uitgereikt.

Op de foto: Sappie Vrieswijk-Pranger en Henk Vrieswijk. De foto is gemaakt door Wilma Frankema.