Sije Hoekstra ontvangt ‘De Holwerter Roek 2019’

dec 21, 2019 | Nieuws

Op zaterdag op 21 december 2019 is in Holwerd in alle vroegte de Holwerter Roek uitgereikt aan molenaar Sije Hoekstra. Hij werd, in aanwezigheid van familie en vrienden, verrast door leden van het geheimgenootschap Corvus Frugilegus op de molen ‘de Hoop’.

Dit genootschap reikt sinds de grootse dorpsreünie van Holwerd in 2010, jaarlijks de felbegeerde wisseltrofee uit. Deze trofee, in de vorm van een bronzen roek, is destijds gemaakt door Hans Jouta. Als blijvende herinnering ontving Sije Hoekstra de zilveren speld van de Holwerter Toer, prachtig vormgegeven door Ciska Dijkstra. De Holwerter Roek is een waardering voor diegene die zich, vaak al jaren, belangeloos inzet als vrijwilliger voor het dorp Holwerd en zijn “mienskip”.

Molenaar Sije Hoekstra werd beloond voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten door de jaren heen, zoals het al 25 jaar draaiende houden van molen ‘De Hoop’. Vanuit de functie van molenaar is Sije Hoekstra ook opleider van de nieuwe aanwas van molenaars en was hij actief binnen Monumentenbehoud Dongeradeel.

En dan zijn inzet voor muziekvereniging De Bazuin! Al 36 jaar is Sije Hoekstra lid en inmiddels alweer een aantal jaren in actie als voorzitter. Op 30 november 2019 vierde de vereniging het 100-jarig bestaan! Sije is verder met echtgenoot Anke, al jaren actief binnen de PKN kerk. Alle reden voor het genootschap Corvus Frugilegus om Sije Hoekstra eens flink in het zonnetje te zetten!

Geverifieerd door MonsterInsights