Sloopwerkzaamheden Beijertstrjitte binnenkort van start

feb 3, 2022 | Dorpsbelang, Nieuws

In de Beijertstrjitte zullen huurwoningen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouwwoningen. Met de sloop van 17 woningen zal binnenkort worden gestart. Het gaat om de woningen aan de Beijertstrjitte 66 t/m 98. WMR Rinsumageest BV is de hele maand februari tot begin maart bezig met de sloopwerkzaamheden.

Nieuwbouw
Bouwbedrijf Dijkstra uit Lioessens gaat op de plek waar gesloopt wordt levensloopgeschikte huurwoningen bouwen. Eerder was het plan om voor de start van de sloop nieuwe woningen te bouwen bij de Nijhof. Maar omdat er bij de Nijhof eerst een bestemmingsplan moet worden gewijzigd is de bouw daar nog niet gestart. Op dit moment is het nog niet duidelijk waar als eerst zal worden gebouwd. We hebben hierover als Dorpsbelang regelmatig contact met Thús Wonen en laten het u weten wanneer er meer bekend is.

Nieuwbouwwoning huren?
Wil u in aanmerking komen voor de toekomstige nieuwbouwwoningen aan de Nijhof of de Beijerstrjitte, zorg er dan voor dat u als woningzoekende ingeschreven staat bij Thús Wonen. Op de website van Thús Wonen leest u welke inkomensgroep in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning.

Staat u nog niet ingeschreven? Dit kunt u regelen via de website www.thuswonen.nl.

Bellen kan ook: 0800 55 11 511, van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de toekomstige nieuwbouw, dan kunt u contact opnemen met Leonie Lammers van Thús Wonen via 0800 55 11 511 of info@thuswonen.nl.