Welkom op de website van Gymnastiek Vereniging Chariëtto!

Ons aanbod:

Kleuter gymnastiek (geschikt voor kinderen vanaf 3.5 jaar)

Deze lessen zijn in eerste instantie gericht op een brede motorische ontwikkeling en legt een basis voor andere sporten. Dus niet alleen voor gymnastiek. De belangrijkste motorische ontwikkeling doet zich namelijk voor tussen het derde en zevende levensjaar. Deze lessen worden gegeven door Ingrid Talsma.

Woensdag middag 14:15 – 15:15 in sporthal de Ynset, MFA Holwerd

Now Dance

Deze lessen staan in het teken van dansen en bewegen op muziek. De lessen worden gegeven door juf Loes. De Now Dance groepen verzorgen ook regelmatig een optreden.

Dinsdag avond 18:30-19:15 voor kinderen uit groep 3,4,5 van de basisschool 19:15-20:00 voor kinderen uit groep 6,7,8 van de basisschool

In de schoolvakanties organiseert gymantiek vereniging Chariëtto op woensdag middag van 13.30 tot 16:00 uur een sportinstuif in de sporthal van het MFA in Holwerd. Dit is voor alle basisschool leeftijd kinderen. De entree hiervoor is 2.50.

Contributie:

Gymastiek: 10 euro per maand Now Dance: 11 euro per maand

De eerste 3 weken zijn gratis. Daarna is pas contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester van het bestuur. Men verbindt zich voor een heel seizoen. U dient er zelf voor te zorgen dat de contributiebetaling bij de bank of giro via automatisch incasso wordt opgestart en stopgezet. In de vakantie loopt de contributie door. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL47 RABO 0131 9098 00

Bestuur

Byanca Soepboer (voorzitter)
06 24 32 92 50
Bibibrouwer@hotmail.com

Martha-Lia Kamma (penningmeester)
06 38 51 48 92
Martha-lia@live.nl

Nynke Wijma (secretaris)
06 53 83 70 90
xxnynkexx@hotmail.com

Josje Rikkert (algemeen lid)
Tina Ferwerda (algemeen lid)
Klaske Miedema (algemeen lid)
Janine Dijkman (algemeen lid)

Geverifieerd door MonsterInsights