Start hydrologisch onderzoek Holwerd aan Zee

mrt 28, 2021 | Holwerd aan Zee, Nieuws

Acacia Water is deze week begonnen met het hydrologisch onderzoek. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt op verzoek van de werkgroep Landbouw & Zoetwater, brengt de effecten in kaart van het getijdenmeer van Holwerd aan Zee op de omgeving. Bijvoorbeeld op de grondwaterstand en op de verzilting in het gebied. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp van het getijdenmeer vooraf worden aangepast. Vooruitlopend op het onderzoek zijn in het projectgebied al een aantal diepe meetbuizen geplaatst om de uitkomsten van modelberekeningen te kunnen verifiëren. Daarnaast zal Acacia Water gebruik maken van de meetgegevens uit het project Boeren Meten Water.

Het hydrologisch onderzoek duurt drie maanden en tijdens deze periode zal Acacia Water om de week op vrijdag aanwezig zijn in het projectbureau aan de Fiskwei 30 te Holwerd. Om te beginnen op vrijdag 2 april a.s. Vanwege de start van het onderzoek is een extra aanwezigheidsmoment ingelast op vrijdag 9 april. Belangstellende kunnen van 10.00 tot 14.00 uur aankloppen voor vragen, ideeën, zorgen etc. Uiteraard met inachtneming van de geldende Corona regels. Meer informatie is te vinden op de website van Holwerd aan Zee.

Geverifieerd door MonsterInsights