De toekomst komt elke dag een stap dichterbij…

Afgelopen dinsdag was de aftrap van de stratenbijeenkomsten Holwerd aan Zee. ’t Keechje was de eerste straat die volop is bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Holwerd aan Zee.

We hebben gesproken over de historie van Holwerd, het fenomeen krimp en hoe we bedreigingen omzetten in kansen. Dat we verbindingen gaan herstellen. Dat we stap voor stap werken aan de realisatie van expeditiedorp Holwerd aan Zee. En we zijn begonnen…

Er is ruim tijd besteed aan waar we nu staan met het project en welke stappen we nog gaan nemen om te komen tot realisatie. Ook hebben we gekeken naar de positionering van de bestemming Holwerd en wat dat betekent voor het leven in het dorp. We zijn verrijkt met nieuwe inzichten, hebben zorgen gedeeld maar bovenal hebben we synergie met elkaar weten te bereiken en hebben we ervaren dat we een evenwichtig dorp zijn die elkaar ondanks enkele tegenstellingen de hand vasthoudt en vooruit wil.

De volgende straten staan op de agenda, we kijken er naar uit.

20 september Teebus

23 september Elbasterwei

24 september Piersonstrjitte

7 oktober Stasjonswei

Zien we u op het projectbureau? Denk er wel aan u op te geven zodra u de uitnodiging van uw straat in de brievenbus ontvangt.

Voor de andere straten zoeken we nog mensen die mee willen helpen de uitnodiging in de brievenbus van uw straat te bezorgen. Voelt u zich geroepen, stuur een mail naar marco@holwerdaanzee.nl.

Onderstaand de eerste contouren van het visionboard Holwerd aan Zee. Wij vragen namelijk iedere bewoner hun wens voor Holwerd mee te nemen. Dat kan een woord zijn, een regel maar ook een inspirerend vergezicht.

Vriendelijke groet,

Stichting Holwerd aan Zee