Het gebied Blije, Holwerd, Ternaard, Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen, verkent op dit moment de kandidatuur voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’. Vandaar dat dit deel van de Waddenkust op 5 februari a.s. een symposium organiseert over het Unesco ‘Man & Biosphere Programme’. Het symposium is tot stand gekomen met steun van de Nederlandse Unesco Commissie en is online te volgen.

Na de opening om 13.30 uur door de heer Arno Brok, commissaris van de Koning van Fryslân, zullen prominente gasten uit binnen- en buitenland vertellen over de kracht, de kansen en het onderscheidend vermogen van Unesco Biosfeergebieden. Ook het gebied zelf komt aan het woord om uit te leggen hoe het kandidaat Biosfeer-gebied van plan is om – zonder extra restricties – samen te werken aan een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Waddenkust.

Aanvullende informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden via: www.holwerdaanzee.nl

Geverifieerd door MonsterInsights