Dinsdagavond 26 oktober heeft de werkgroep Wonen, tijdens de informatiebijeenkomst van Dorpsbelang Holwerd, Stichting Holwerd aan Zee en het Masterplan, de uitkomsten van de woonenquête gepresenteerd. Begin dit jaar kwamen er bijna 500 ingevulde enquêtes retour. De uitkomsten van deze woonenquête delen we via deze weg ook graag met iedereen die 26 oktober niet aanwezig was. Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Zoals wel verwacht komt er uit de enquête naar voren dat er een grote behoefte aan woningen is onder alle leeftijdscategorieën.

Kort samengevat geeft onderstaande grafiek aan hoeveel inwoners meer en minder concrete interesse hebben om binnen vijf jaar in Holwerd een andere woning te zoeken.

Om een goed beeld van de specifieke wensen en behoeftes te krijgen hebben we alle reacties onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën, waarvoor we de kenmerkende uitkomsten voor die groep ook in beeld hebben gebracht.

Ook hebben we een aantal omgevingsfactoren naar voren willen halen, zoals voorzieningen welke van belang zijn en aandachtspunten voor de (woon)visie voor Holwerd de komende jaren:

Als laatste onderdeel uit onze enquête hebben we de antwoorden over de 4 beeldbepalende panden in het dorp met de aanwezigen gedeeld:

Wat willen we met deze panden, herbestemmen of slopen. In geval van herbestemmen, welke bestemming zou het pand dan moeten krijgen?

De uitkomsten van uw reacties hebben we inmiddels in een rapport met de gemeente gedeeld, waarbij we hopen dat het de noodzaak tot actie aantoont en dat onze plannen opgenomen kunnen worden in de komende woonvisie van onze gemeente. Wordt vervolgd!

Geverifieerd door MonsterInsights